fbpx

September '20
OTAQUEST CONNECT 1.11

Kenji Nagasaki & Masahiro Mukai Interview Pt. 1 [OTAQUEST CONNECT Transcript]

anime Eddie Lehecka

Seiji Mizushima Interview Pt. 1 [OTAQUEST CONNECT Transcript]

anime Eddie Lehecka

Toshihiro Nagoshi speaks with EXILE SEKAI Pt. 1 [OTAQUEST CONNECT Transcript]

cover features Eddie Lehecka

Yoko Kanno Talks With ☆Taku Takahashi [OTAQUEST CONNECT Transcript]

cover features Eddie Lehecka

OTAQUEST CONNECT 1.11 Powered by Anime Central // October 2-4, 2020

cover features Eddie Lehecka